Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

SATICI:

Ünvanı                         : MERCAN BİYOTEKNOLOJİ SAĞLIK Ü. İLAÇ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Adresi                         : 15 Temmuz Mah. 1507.Sokak No.12 Bağcılar / İstanbul

E-Posta                        : hello@corall.com.tr

 

ALICI:

Adı-Soyadı/Ünvanı        :

Adresi                          :

Telefon                        :

E-Posta                        :

T.C. No                         :

 

 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI                : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Hizmet             : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

İnternet Sitesi   : SATICI’ya ait www.corall.com.tr adlı internet sitesini,

SATICI              : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Sözleşme          : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,

Taraflar            : SATICI ve ALICI’yı,

Ürün veya Ürünler : Alışverişe konu olan her türlü ürünleri ifade eder.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI´nın SATICI´ya ait www.corall.com.tr isimli internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı işbu Sözleşmede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 1. ÖN BİLGİLER

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İnternet Sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesinin ilgili kısımlarındaki tüm genel/özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 • SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • Ürünlerin İnternet Sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar/yöntemler,
 • SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı/işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 • Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 • Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem/araçları ile vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),
 • Ürünlerin ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye/teslim/kargo masrafları hakkında bilgiler,
 • Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Tarafların sorumlulukları,
 • ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal ve hizmetler,
 • ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • Cayma hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar,
 • ALICI’nın İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının,
 • Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine yapabileceği.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

Sipariş Tarihi     :

Alınan Ürünler  :

Ödeme Şekli     :

Ödenecek Tutar:

Fatura Adresi    :

Teslimat Adresi :

Teslim Şekli      :

 

 1. SEVKİYAT/TESLİMAT

Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Kargoya sevkiyat  süresi, sipariş onayından itibaren maksimum 3 gündür.

Kargo şirketinin alıcıya teslimat süresi 7 gündür. Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda teslimatta sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri hello@corall.com.tr e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcının  hello@corall.com.tr e-mail adresine bildirilmelidir.

 

 1. CAYMA HAKKI

Satıcı, tüketicinin hiçbir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir cezai şart bedeli ödemeksizin teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

İade işlemlerinin yapılabilmesi için İade etmek istediğiniz ürünü göndermeden önce, ‘’Ürün İade Talebi” mesaj konusu altında ve sipariş numarası ile birlikte hello@corall.com.tr adresine mesaj gönderilmesi gerekmektedir. Telefon, faks ve e-mail gibi geçerli olmayan ve ispatı tartışmalara neden olan yollarla yapılan bildirimler yapılmamış sayılır. İade talebinize istinaden firmamız, iade talebinizin tarafımıza ulaştığına ilişkin size bir teyit bilgisi gönderecektir.

 

 1. CAYMA HAKKININ KULLANIMINA VE ÜRÜNÜN İADESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
  • Sadece corall.com.tr üzerinden alınan ürünlerin iadelerinin gerçekleştirilebilmektedir.
  • Sadece corall.com.tr üzerinden satın alınan ürünlerin iadeleri gerçekleştirilebilmektedir.
  • Müşteri, ürünü göndermeden önce, hello@corall.com.tr ’a İade Başvurusu´nda bulunmalı ve başvurusu onaylanmadan ürünü göndermemelidir. Bu şekilde gönderilen ürünler firmamızca kabul edilmeyip, geri iade edilecektir. İade talebinize istinaden firmamız, iade talebinizin tarafımıza ulaştığına ilişkin size bir teyit bilgisi gönderecektir.
  • Ürünlerin iadesi, ürünlerin iade şartlarına uygun olarak alıcı tarafından muhafazası halinde mümkündür.
  • Müşteri, ürünü kendisine teslim edildiği andaki durumu ile ve hediyeli ürün ise hediyesi ile ve varsa tüm aksesuarları ile birlikte göndermesi gerekmektedir. Kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.
  • Dış karton kutu emniyet bantı açılmış, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, kullanılmış, bozulmuş, tahrip edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Gönderi sırasında hasar görmemeleri için ürünleri dikkatlice paketleyiniz.
  • Gelen ürün öncelikle MercanBiotech tarafından incelenir. Yukarıdaki şartlara uygun ise iade işlemi başlatılır. İade onaylandığında, yasal süre olan en geç 14 gün içerisinde ürün ücreti banka kartı ya da kredi kartınıza iade edilir. Bu süre cayma bildiriminin MercanBiotech’e ulaşması ile başlar. İadenin hesabınıza yansıma süresi, bankanızın inisiyatifindedir. Bu nedenle bedel iadesinin süresinde yapılmasına rağmen bankadan kaynaklı gecikmelerden MercanBiotech sorumlu değildir.
  • İade etmek istediğiniz ürünler için kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Ücretsiz gönderiden faydalanabilmek için, paketinizi tarafınıza teslim eden kargo ile Satıcı´nın aşağıda belirtilen adresine ulaştırmalısınız. Diğer kargo şirketleriyle gönderilen iadelerde kargo ücreti alıcıya aittir.
  • Faturasız iade işlemi yapılamaz. İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte sizdeki tüm kopyaları ile faturanın aslı ve kargo iade takip numaranızı göndermeniz gerekmektedir.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER
  • Şikayet ve itiraz konusunda başvurular Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin / Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine veya yetkili tüketici mahkemesine yapılabilecektir.
  • Tarafların, bu sözleşmenin imzalandığı sırada belirttikleri adreslerin değişmesi halinde yeni tebligat adreslerini adres değişikliğine ilişkin olduğunu açıkça bildirir iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak derhal bildirme yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde, eski adrese yapılmış tebligatların yasal mevzuat uyarınca geçerli olduğu kabul edilmiş sayılacaktır.
  • SATICI tarafından yapılan işbu sözleşmeye konu ürünün satışı, nihai tüketiciye yöneliktir. Satıcı; ALICI’nın ürünü yeniden satış amacı ile satın aldığından şüphe duyar ya da işbu hususa ilişkin emareler tespit ederse, bu durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshedebilir.
  • İşbu sözleşmeye ilişkin damga vergisi SATICI tarafından ödenecektir.
  • İşbu sözleşmede verilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

 

 1. ALICI´NIN BEYANI

ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgiler de dahil olmak üzere işbu Sözleşme’nin 3. maddesinde yer alan Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

 

 1. YETKİ ŞARTI

İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri ile Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemeleri yetkilidir.

 

 1. YÜRÜRLÜK VE TARİHİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin tüm koşullarını; ALICI, siparişin gerçekleştiği tarihte kabul etmiş sayılır.