Fonksiyonel Tıp

Modern çağın getirdiği aktif yaşam, bizi doğal çevreden uzaklaştırmakta, yaşadığımız çevrenin toksik yükü gittikçe artmaktadır.

Bu potansiyel yük birçok kronik hastalığı beraberinde getirmektedir. Tıbbın şu andaki yaklaşımında; akut hastalıklarda tedavi başarılırken, kronik hastalıklarda ise hastalığın takibi yapılmakta, alevlenmelerde araya girilebilmekte ve komplikasyonlara yönelik önleyici tedavi sağlanmaktadır.

Fonksiyonel Tıp hastalıkların tanılarından çok, bu hastalıkların altında yatan esas nedenlere yönelir ve bunu inceler. Tedavi hastalıktan çok hasta merkezli olduğu için bütüncül bir yaklaşımla incelenir.

Bu da hastanın tüm sistemleri üzerinden değişiklikler ile mümkün olacağından hasta hem sahip olduğu hastalığı üzerinden hem de genel yaşam tarzı ve kalite konforu açısından iyileşir.